ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ Tripmap.vn

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះ (“លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់”) អនុវត្តចំពោះគេហទំព័ររបស់យើងនៅ Tripmap.vnនិងគេហទំព័រទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅ Tripmap.vnក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់ខ្លួន (ជាសមូហភាព "គេហទំព័រ")។ គេហទំព័រនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Adver Media ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រមានន័យថាអ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទេ សូមកុំប្រើគេហទំព័រ។

និមិត្តសញ្ញា Tripmap.vn បានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការការពារពាណិជ្ជសញ្ញា
និមិត្តសញ្ញា Tripmap.vn បានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការការពារពាណិជ្ជសញ្ញា

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចតែមួយគត់របស់យើងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ បន្ថែម និង/ឬដកចេញផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅពេលណាក៏បាន។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានបង្ហោះមានន័យថាអ្នកទទួលយក និងយល់ព្រមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ។ ដរាបណាអ្នកគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន មិនផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរបាន និងមានកំណត់ក្នុងការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។

ណៃជី

អត្ថបទ ក្រាហ្វិក ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ ចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញ រូបភាព ពាណិជ្ជសញ្ញា និមិត្តសញ្ញា សំឡេង តន្ត្រី ស្នាដៃសិល្បៈ និងកូដកុំព្យូទ័រ (ជាសមូហភាព "ខ្លឹមសារ") រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការរចនា រចនាសម្ព័ន្ធ ការជ្រើសរើស ការសម្របសម្រួល ការបញ្ចេញមតិ។ មើល និងមានអារម្មណ៍” និងរៀបចំខ្លឹមសារបែបនេះ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ជាកម្មសិទ្ធិ គ្រប់គ្រង ឬផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយសាជីវកម្ម Adver Media និងត្រូវបានការពារដោយសំលៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្ម សិទ្ធិចម្លង ច្បាប់ប៉ាតង់ និងពាណិជ្ជសញ្ញា និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងច្បាប់ប្រកួតប្រជែងអយុត្តិធម៌ផ្សេងទៀត។

លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូនយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ សូមកុំចម្លង បោះពុម្ពឡើងវិញ ផ្ទុកឡើង ឬចែកចាយមាតិកាណាមួយ (រួមទាំង "ការឆ្លុះបញ្ចាំង") ទៅកាន់កុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនមេ គេហទំព័រ ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបោះពុម្ព ឬការចែកចាយ ឬសម្រាប់សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ដោយគ្មានការសរសេរជាមុនរបស់យើង ការយល់ព្រម។

អ្នកអាចប្រើព័ត៌មានអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង (ដូចជាអត្ថបទមូលដ្ឋានចំណេះដឹង និងឯកសារស្រដៀងគ្នា) ដែលផ្តល់ដោយ Adver Media សម្រាប់ទាញយកពីគេហទំព័រ ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នក (1) មិនលុបភាសាជូនដំណឹងដែលមានកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងច្បាប់ចម្លងទាំងអស់នៃសម្ភារៈទាំងនោះ (2 ) ប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនមែនពាណិជ្ជកម្ម ហើយមិនត្រូវចម្លង ឬបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើកុំព្យូទ័រដែលមានបណ្តាញណាមួយ ឬផ្សាយនៅលើឧបករណ៍ផ្ទុកណាមួយឡើយ (3) មិនកែប្រែព័ត៌មានណាមួយឡើយ និង (4) មិនធ្វើតំណាង ឬការធានាណាមួយឡើយ។ ទាក់ទងនឹងឯកសារនោះ។

មានសិទ្ធិ

អ្នកតំណាង និងធានាថាអ្នកមានអាយុចាប់ពី 15 ឆ្នាំឡើងទៅ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 15 ឆ្នាំ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័របានទេ ទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ឬសម្រាប់ហេតុផលណាមួយក៏ដោយ។ យើងអាចបដិសេធក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ តាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងតែមួយគត់ ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិទទួលបានរបស់យើងនៅពេលណាក៏បាន។

អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការធានាថាការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកអនុលោមតាមច្បាប់ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលអនុវត្តចំពោះអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជាអនីតិជន អ្នកត្រូវតែពិគ្រោះជាមួយឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលរបស់អ្នក ថាតើផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្មដែលសមរម្យសម្រាប់អ្នក។

យើងកំពុងសាកល្បងឥតឈប់ឈរនូវមុខងារ មុខងារ សេវាកម្ម ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ និងផលិតផលដែលយើងកំពុងពិចារណាក្នុងការបញ្ចូល ឬធ្វើឱ្យមានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរួមបញ្ចូល ឬដកអ្នកចេញពីការធ្វើតេស្តទាំងនេះដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

គណនី ពាក្យសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាព

អ្នកអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីនៅលើគេហទំព័រ (“គណនី”) ឬព័ត៌មានចូលនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀត។ ដើម្បីប្រើផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រ អ្នកមិនតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃគេហទំព័រ ដូចជាការចូលទៅកាន់ប្រវត្តិការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក តម្រូវឱ្យអ្នកចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីមួយ។ អ្នកត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ និងរក្សាព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកឱ្យទាន់សម័យ។ អ្នកមិនអាច៖ (i) ជ្រើសរើស ឬប្រើជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឈ្មោះរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងក្លែងបន្លំបុគ្គលនោះ។ (ii) ប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាឈ្មោះត្រឹមត្រូវរបស់នរណាម្នាក់ក្រៅពីអ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ។ ឬ (iii) ប្រើ​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ដែល​មិន​ដូច្នោះ​ទេ​ដែល​ប្រមាថ​មើលងាយ​ពាក្យ​អាសគ្រាម ឬ​អាសអាភាស។ អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពដែលកើតឡើងលើគណនីរបស់អ្នក និងសម្រាប់សុវត្ថិភាពនៃពាក្យសម្ងាត់គណនីរបស់អ្នក។ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​គណនី​ឬ​ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះ​របស់​អ្នក​ផ្សេង​សម្រាប់​គេហទំព័រ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត។ អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងមកយើងភ្លាមៗអំពីការផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ការរំលោភលើសុវត្ថិភាព ឬការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ អ្នកមិនគួរផ្សព្វផ្សាយ ចែកចាយ ឬបង្ហោះព័ត៌មានចូលគណនីរបស់អ្នកទេ។ អ្នកអាចលុបគណនីរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេល ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើ "តំណជ្រៅ" "ទំព័រ-scrape" "មនុស្សយន្ត" "ពីងពាង" ឬឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិ កម្មវិធី ក្បួនដោះស្រាយ ឬវិធីសាស្រ្ត ឬដំណើរការសៀវភៅដៃស្រដៀងគ្នាណាមួយ ឬសមមូលដើម្បីចូលប្រើ ប្រមូល ចម្លង ឬត្រួតពិនិត្យ ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​គេហទំព័រ ឬ​ខ្លឹមសារ​ណាមួយ ឬ​ក្នុង​វិធី​ណាមួយ​ដែល​ផលិត​ឡើងវិញ ឬ​ជៀស​វាង​រចនាសម្ព័ន្ធ​ការ​រុករក ឬ​ការបង្ហាញ​នៃ​គេហទំព័រ ឬ​ខ្លឹមសារ​ណាមួយ ដើម្បី​ទទួល​បាន ឬ​ព្យាយាម​ទទួលបាន​សម្ភារៈ កំណត់ត្រា ឬ​ព័ត៌មាន​ណាមួយ​ពី​គេហទំព័រ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការហាមឃាត់រាល់សកម្មភាពបែបនេះ។

អ្នកយល់ព្រមមិនព្យាយាមដើម្បីទទួលបានការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់ផ្នែក ឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយនៃគេហទំព័រ ឬប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រ ឬម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតណាមួយដែលបានផ្តល់នៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ ដោយការលួចចូល ដោយប្រើពាក្យសម្ងាត់ " ការជីកយករ៉ែ” ឬមធ្យោបាយខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត។

អ្នកយល់ព្រមមិនស៊ើបអង្កេត ស្កែន ឬសាកល្បងភាពងាយរងគ្រោះនៃគេហទំព័រ ឬបណ្តាញណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ ឬបំពានវិធានការសុវត្ថិភាព ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៅលើគេហទំព័រ ឬបណ្តាញណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ។ អ្នកនឹងមិនបញ្ច្រាសវិស្វករ តាមដាន ឬព្យាយាមតាមដានព័ត៌មានណាមួយអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ ឬអតិថិជនផ្សេងទៀតរបស់ Adver Communications រួមទាំងគណនីណាមួយរបស់យើងដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក ប្រភព ឬការកេងប្រវ័ញ្ចនៃគេហទំព័រ ឬណាមួយឡើយ។ សេវាកម្ម ឬព័ត៌មានដែលមាន ឬផ្តល់ដោយ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ សម្រាប់គោលបំណងណាមួយដើម្បីរក្សាទុកបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀត ក្រៅពីរបស់អ្នកតាមតម្រូវការរបស់គេហទំព័រ។

អ្នកយល់ព្រមមិន៖ (ក) ធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលដាក់បន្ទុកធំមិនសមហេតុផល ឬមិនសមាមាត្រលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគេហទំព័រ ឬប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញរបស់ M Concept JSC ឬប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ ឬក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ Adver; (ខ) ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ កម្មវិធី ឬទម្លាប់ណាមួយដើម្បីជ្រៀតជ្រែក ឬព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័រ ឬប្រតិបត្តិការណាមួយដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័រ។ (គ) ព្យាយាមបំបែក បំបែក បំបែក ឬបញ្ច្រាសកម្មវិធីវិស្វករដែលរួមបញ្ចូល ឬបង្កើតគេហទំព័រ។ (ឃ) ក្លែងបន្លំបឋមកថា ឬបើមិនដូច្នេះទេ រៀបចំឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណ ដើម្បីក្លែងបន្លំប្រភពដើមនៃសំបុត្រ ឬសារណាមួយដែលអ្នកផ្ញើមកយើងនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ។ អ្នកមិនអាចធ្វើពុតជាបុគ្គលដែលអ្នកតំណាង នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត ឬក្លែងបន្លំជាបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយឡើយ។ (ង) លុប ឬផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈណាមួយដែលយើង ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ឬអង្គភាពណាមួយបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ។ (f) ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារណាមួយសម្រាប់គោលបំណងដែលមិនស្របច្បាប់ ឬហាមឃាត់ដោយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ ឬដើម្បីស្នើសុំការអនុវត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ Adver; ឬ (g) ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលបំពានលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង។

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត និងគេហទំព័រភាគីទីបី

គេហទំព័រអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី សេវាកម្ម ឬធនធានផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិត រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើង និង Facebook និងគេហទំព័រ សេវាកម្ម ឬធនធានផ្សេងទៀត។ ធនធានផ្សេងទៀតអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ (“គេហទំព័រខាងក្រៅ”) . តំណភ្ជាប់ទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនជាភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការយល់ព្រមរបស់យើងចំពោះខ្លឹមសារនៅលើគេហទំព័រខាងក្រៅនោះទេ។ ខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រខាងក្រៅត្រូវបានបង្កើត និងផ្តល់ដោយអ្នកដទៃ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រខាងក្រៅដែលបានភ្ជាប់ណាមួយឡើយ ហើយមិនធ្វើតំណាងណាមួយអំពីខ្លឹមសារ ឬភាពត្រឹមត្រូវនៃសម្ភារៈណាមួយនៅលើគេហទំព័រខាងក្រៅនោះទេ។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ចំពោះការខូចខាត ឬការបាត់បង់ណាមួយដែលបង្កឡើង ឬត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបណ្តាលមកពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ ឬការពឹងផ្អែកលើខ្លឹមសារ ទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលមាននៅលើ ឬតាមរយៈផ្នែកខាងក្រៅណាមួយឡើយ។ គេហទំព័រ។

មាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់

ទាក់ទងនឹងរូបភាព (ដូចដែលបានកំណត់ខាងក្រោម) ការដាក់ស្នើ (ដូចដែលបានកំណត់ខាងក្រោម) និងខ្លឹមសារ ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ ឬបង្ហោះតាមរយៈគេហទំព័រ ឬចែករំលែកជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអ្នកទទួលគេហទំព័រផ្សេងទៀត (ជាសមូហភាព "ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់") អ្នកតំណាងឱ្យ ហើយធានាថាអ្នកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងអស់ ចំណងជើង និងខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ សិទ្ធិ និងសិទ្ធិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងវា និងខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយអ្នកគឺត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ ទាន់សម័យ និងអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមានទាំងអស់។ , ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ។ អ្នកនឹងមិន (ហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីណាមួយ) ធ្វើសកម្មភាព ឬបង្ហោះ បង្ហោះ ឬចែកចាយខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលរំលោភលើប៉ាតង់ ពាណិជ្ជសញ្ញា សម្ងាត់ សម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយ ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ឬ អង្គភាព ឬរំលោភលើច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យា។ អ្នកនឹងមិន (ហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីណាមួយ) ធ្វើសកម្មភាព ឬបង្ហោះ បង្ហោះ ឬចែកចាយខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលអ្នកដឹងថាមិនពិត បំភាន់ មិនសមហេតុផល ការពិត ឬមិនត្រឹមត្រូវ ឬខុសច្បាប់ គំរាមកំហែង បំពាន បៀតបៀន បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ក្លែងបន្លំ។ ការក្លែងបន្លំ ការឈ្លានពានលើឯកជនភាពរបស់អ្នកដទៃ ការធ្វើទារុណកម្ម អាសអាភាស ពាក្យជេរប្រមាថ អាសអាភាស អំពើប្រមាថ មាន ឬពណ៌នាអាក្រាតកាយ មាន ឬពណ៌នាពីសកម្មភាពផ្លូវភេទ ឬមិនសមរម្យនៅក្នុងការសម្រេចរបស់យើងតែមួយគត់។

ក្នុង​ករណី​ខ្លះ រូបភាព​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី Google ឬ​ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​គោល​បំណង​បង្ហាញ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើរូបភាពជារបស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកមិនចង់ឱ្យវាបង្ហាញនៅលើ TRIPMAP.VN សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ដើម្បីលុបខ្លឹមសារចេញ។

គេហទំព័រនេះអាចទាញយកខ្លឹមសារពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង នៅពេលដែលពួកគេចែករំលែករូបភាព និងវីដេអូនៅលើ Instagram ដោយប្រើ #brands របស់យើង រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ #TRIPMAP #TRIPMAPstory #TRIPMAPtravels (ហៅ) រួមជា “TRIPMAP.VN #”) ឬ tag គណនី @ TRIPMAP.VN (រួម "រូបភាព") ។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថារូបភាពអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកន្លែងផ្ទុកវិចិត្រសាលរបស់ TRIPMAP.VN ទីតាំងលក់រាយ និងអ៊ីមែល និងនៅលើគេហទំព័រ ហើយអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រើប្រាស់ និងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃឈ្មោះរបស់អ្នក ឬដំណើរការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពសម្រាប់ ការ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​ទាក់ទង​នឹង​សេវាកម្ម និង​គោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្រដៀង​គ្នា រួម​ទាំង​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បិទ​គណនី​របស់​អ្នក ឬ​សេវាកម្ម​របស់​ខ្លួន។ អ្នកតំណាង និងធានាថាការបង្ហោះ និងការប្រើប្រាស់រូបភាពរបស់អ្នក រួមទាំងឈ្មោះរបស់អ្នក ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ រូបភាព សំឡេង ឬរូបថតរបស់អ្នក មិនបំពាន គឺមិនសមរម្យ ឬបើមិនដូច្នេះទេ រំលោភលើសិទ្ធិរបស់អ្នក ។ ដែនកំណត់ ភាពឯកជន សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ ការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត។

តាមរយៈការបង្ហោះខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ អ្នកនឹងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ TRIPMAP.VN និងសាខារបស់វា ទទួលមរតក និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលមិនផ្តាច់មុខ ទូទាំងពិភពលោក ឥតគិតថ្លៃ បង់ថ្លៃពេញលេញ ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរង និរន្តរភាព មិនអាចដកហូតវិញដើម្បីផលិតឡើងវិញ សម្រប បោះពុម្ព បង្កើតដេរីវេ។ ធ្វើការពី ចម្លង បង្ហាញ ផ្ទុកឡើង អនុវត្តជាសាធារណៈ ចែកចាយ រក្សាទុក កែប្រែ និងប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក និងឈ្មោះណាមួយ ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ចំណូលចិត្ត ការបញ្ចេញសំឡេង ឬរូបថតដែលបានផ្តល់ឱ្យពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក ដោយមិនផ្តល់សំណងដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការនៃ គេហទំព័រ ឬការផ្សព្វផ្សាយ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬទីផ្សារនៃសេវាកម្មតាមមធ្យោបាយណាមួយ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ ឬត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ និងរួមបញ្ចូលបន្ទាប់ពីការបិទគណនីរបស់អ្នក ឬសេវាកម្មរបស់វា។ សម្រាប់ភាពប្រាកដប្រជាជាងមុន អាជ្ញាប័ណ្ណខាងមុខមិនប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក ឬអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សេងទៀតនៅក្នុងខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ រួមទាំងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមដល់ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ លើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីឯកសារផ្សេងទៀត។ អ្នកតំណាង និងធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបែបនេះដល់ពួកយើងដោយមិនរំលោភលើសិទ្ធិភាគីទីបីណាមួយ រួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់ សិទ្ធិឯកជនភាពណាមួយ សិទ្ធិនៃការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា សិទ្ធិកិច្ចសន្យា ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ។ .

លើកលែងតែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ជាធរមាន ដោយការបញ្ជូនខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈគេហទំព័រ អ្នកលះបង់ និងយល់ព្រមមិនអះអាងសិទ្ធិ ឬការទាមទារ "សីលធម៌" ណាមួយក្នុងនាមយើងទេ។ ឬការងារផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកក៏យល់ព្រមតែងតាំង TRIPMAP.VN តំណាងផ្លូវច្បាប់ដែលមិនអាចជៀសបានរបស់អ្នកសម្រាប់ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយមានអំណាចដើម្បីប្រតិបត្តិ និងចែកចាយសម្ភារៈណាមួយ ក្នុងនាមអ្នក និងក្នុងនាមរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថាយើងអាចប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអ្នកកំពុងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលយើង មើលឃើញសម ជាម្ចាស់ និងការពារសិទ្ធិក្នុងការងារដេរីវេណាមួយដែលបានបង្កើតពីមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់ មាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក និងលុបខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ចេញពីគេហទំព័រ ឬវេទិកាផ្សេងទៀត។

អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថារាល់សំណួរ មតិយោបល់ ការផ្ដល់យោបល់ មតិយោបល់ មតិកែលម្អ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម (ជារួម "ការដាក់ស្នើ") ដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងមិនត្រូវបានធានាទេ។ ការដាក់ស្នើសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម ឬគោលបំណងផ្សេងទៀត ដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ ឬសំណងរបស់អ្នក។

អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាយើងអាចការពារខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយក៏អាចបង្ហាញខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ ប្រសិនបើតម្រូវដោយច្បាប់ ឬជឿថាការរក្សាទុក ឬការលាតត្រដាងបែបនេះគឺចាំបាច់សមហេតុផល។ ដើម្បី៖ (ក) អនុវត្តតាមដំណើរការច្បាប់ ច្បាប់ជាធរមាន ឬសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល។ (ខ) អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ; (គ) ឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងដែលថាខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយបំពានសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី។ ឬ (d) ការពារសិទ្ធិ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ TRIPMAP.VN អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង និងសាធារណៈជន។ អ្នកយល់ថាដំណើរការបច្ចេកទេស និងការបញ្ជូនគេហទំព័រ រួមទាំងខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក អាចរួមបញ្ចូល (i) ការបញ្ជូនតាមបណ្តាញផ្សេងៗ។ និង (ii) ការផ្លាស់ប្តូរសមស្រប និងសម្របទៅនឹងតម្រូវការបច្ចេកទេសនៃបណ្តាញ ឬឧបករណ៍ដែលបានតភ្ជាប់។

បង់; ការបញ្ជាទិញ & ភាពអាចរកបាន; សេវាកម្មបង់រំលោះ និងជាវជាប្រចាំ

អ្នកយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានការទូទាត់ត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យ នៅពេលអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលណាមួយ។ យើងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយប្រព័ន្ធទូទាត់ភាគីទីបី ដើម្បីសម្រួលដល់ការទិញដែលធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័រ។ នៅពេលអ្នកធ្វើការទិញតាមរយៈគេហទំព័រ អ្នកនឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការទូទាត់របស់អ្នក និងព័ត៌មានបន្ថែមដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញការបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ដំណើរការទូទាត់ភាគីទីបីរបស់យើង។ អ្នកគួរតែដឹងថាការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវតែត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអ្នកដំណើរការទូទាត់របស់អ្នក និងអ្នកចេញកាត ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវទេ ប្រសិនបើអ្នកចេញកាតរបស់អ្នកបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឱ្យបង់ប្រាក់សម្រាប់ហេតុផលណាមួយ។ សម្រាប់ការការពាររបស់អ្នក ដំណើរការទូទាត់របស់យើងប្រើពិធីសារការពារការក្លែងបន្លំផ្សេងៗ និងប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម ដើម្បីកាត់បន្ថយការក្លែងបន្លំ ហើយអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យវាផ្ទៀងផ្ទាត់ និងធ្វើឱ្យមានសុពលភាពព័ត៌មានការទូទាត់របស់អ្នក។ សូមចំណាំ អ្នកចេញកាតរបស់អ្នកអាចគិតថ្លៃដំណើរការលើអ៊ីនធឺណិត ឬថ្លៃដំណើរការ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះទេ។ នៅក្នុងយុត្តាធិការមួយចំនួន ដំណើរការទូទាត់របស់យើងអាចប្រើប្រាស់ភាគីទីបីដែលស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យយ៉ាងតឹងរឹងសម្រាប់គោលបំណងនៃសេវាកម្មដំណើរការការទូទាត់។

អ្នកយល់ព្រមឱ្យមានមូលនិធិ ឬឥណទានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញណាមួយ ដើម្បីធានាថាតម្លៃទិញនឹងត្រូវបានប្រមូលដោយពួកយើង។ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ដាក់​បញ្ជា​ទិញ យើង​នឹង​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​បញ្ជាក់​ទៅ​អ្នក ("ការ​បញ្ជាក់​ការ​បញ្ជា​ទិញ")។ យើងខិតខំផ្តល់ព័ត៌មានតម្លៃត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងផលិតផលដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមិនអាចធានាប្រឆាំងនឹងកំហុសតម្លៃបានទេ។ យើងរក្សាសិទ្ធិ ក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់យើង ដែលមិនដំណើរការ ឬលុបចោលការបញ្ជាទិញណាមួយដែលដាក់សម្រាប់ផលិតផលតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រដោយកំហុស។ ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើង យើងនឹងជូនដំណឹងអ្នកតាមអ៊ីមែល។ គេហទំព័រអាចមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពអាចរកបាននៃផលិតផល។ ក្នុង​ករណី​កម្រ ផលិតផល​អាច​នឹង​មាន​ក្នុង​ស្តុក​នៅ​ពេល​អ្នក​ធ្វើ​ការ​បញ្ជា​ទិញ ហើយ​ត្រូវ​បាន​លក់​អស់​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ព្យាយាម​ដំណើរការ​ការ​បញ្ជា​ទិញ។ ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើង យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមអ៊ីមែល និងលុបចោលទំនិញពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ យើងក៏អាចផ្តល់ជូននូវផលិតផលមួយចំនួនសម្រាប់លក់ មុនពេលពួកវាត្រូវបានផលិត ឬមកដល់ក្នុងឃ្លាំងរបស់យើង។ នៅពេលអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលទាំងនេះជាមុន យើងនឹងដឹកជញ្ជូនវាចេញ នៅពេលដែលវាមានលក់។ ក្នុងករណីកម្រ ទំនិញទាំងនេះប្រហែលជាមិនមានសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទេ។ ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើង យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមអ៊ីមែល និងលុបចោលទំនិញពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។

លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ តម្លៃដែលបានដកស្រង់មិនរួមបញ្ចូលៈ (ក) ថ្លៃដឹកជញ្ជូន ឬការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីកន្លែងដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៃការដឹកជញ្ជូន។ និង (ខ) ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម និងពន្ធ ឬកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមាន) ត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃដែលបានបង់។ អ្នកយល់ព្រមបង់ពន្ធ ការដឹកជញ្ជូន ឬការចាត់ចែងផលិតផល ដោយសារការចំណាយបែបនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយពួកយើង នៅពេលអ្នកដាក់ស្នើការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ និងការបដិសេធនៃការធានា

ភាគី TRIPMAP.VN មិនធានាថាគេហទំព័រនឹងដំណើរការដោយគ្មានកំហុស ឬថាគេហទំព័រនោះ ម៉ាស៊ីនមេ ឬខ្លឹមសាររបស់វាមិនមានមេរោគកុំព្យូទ័រ ឬលក្ខណៈដែលបំពុល ឬបំផ្លាញស្រដៀងគ្នានោះទេ។ ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសាររបស់អ្នកនាំឱ្យមានតម្រូវការក្នុងការផ្តល់សេវា ឬជំនួសឧបករណ៍ ឬទិន្នន័យ ភាគីទាំងពីរនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយបែបនេះឡើយ។

លើកលែងតែផ្តល់ជូនដោយពួកយើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ខ្លឹមសារ និងសេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋាន "ដូចដែលមាន" និង "តាមដែលមាន" ដោយគ្មានការធានាគ្រប់ប្រភេទ។ ភាគី TRIPMAP.VN បដិសេធការធានាទាំងអស់ រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ ការធានាលើចំណងជើង ភាពអាចធ្វើជំនួញ ការមិនរំលោភសិទ្ធិភាគីទីបី និងសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ។

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ ភាគីណាមួយ TRIPMAP.VN នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយ (រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ ការខូចខាតដោយចៃដន្យ និងជាផលវិបាក ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬការរំខានអាជីវកម្ម) ជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ ឬអសមត្ថភាពក្នុងការ ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬខ្លឹមសារ មិនថាផ្អែកលើការធានា កិច្ចសន្យា ការប្រព្រឹត្ត (រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស) ឬទ្រឹស្តីច្បាប់ផ្សេងទៀត សូម្បីតែនៅពេលដែល TRIPMAP.VN ត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ ឬសម្រាប់ការខូចខាតដោយផ្ទាល់ណាមួយក៏ដោយ។

យុត្តាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការលើកលែងការធានាដោយបង្កប់ន័យ ឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យ ឬជាលទ្ធផលទេ ដូច្នេះការកំណត់ឬការបដិសេធខាងលើអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកទេ។ នៅក្នុងយុត្តាធិការបែបនេះ ទំនួលខុសត្រូវរបស់ភាគី TRIPMAP.VN នឹងត្រូវបានកំណត់ត្រឹមកម្រិតអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត។ គ្មានអ្វីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ និងដំណោះស្រាយណាមួយដែលអ្នកមាននៅក្រោមច្បាប់ក្នុងតំបន់នោះទេ។

សំណង

ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន អ្នកយល់ព្រមការពារ ផ្តល់សំណង និងរក្សាការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ភាគី TRIPMAP.VN ពី និងប្រឆាំងនឹងការទាមទារ សកម្មភាព ឬការទាមទារណាមួយ រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ ការចំណាយផ្នែកច្បាប់ និងគណនេយ្យសមរម្យ ដែលកើតឡើងពី ឬជា លទ្ធផលនៃការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬមតិកែលម្អណាមួយដែលអ្នកផ្តល់ ឬការចូលប្រើ ការប្រើប្រាស់ ឬការរំលោភបំពានខ្លឹមសារ ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការទាមទារ សកម្មភាព ឬដំណើរការបន្តដែលបណ្តាលឱ្យមានកាតព្វកិច្ចទូទាត់សំណងនេះ ហើយអ្នកយល់ព្រមធ្វើដូច្នេះដោយសរសេរទៅកាន់នាយកដ្ឋានច្បាប់ TRIPMAP.VN តាមរយៈអាសយដ្ឋាន info@TRIPMAP.VN ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសន្មត់ការការពារផ្តាច់មុខ និងការគ្រប់គ្រងលើបញ្ហាណាមួយដែលអាចយកមកវិញបាននៅក្រោមផ្នែកនេះ។ ក្នុង​ករណី​នេះ អ្នក​យល់ព្រម​សហការ​ជាមួយ​សំណើ​សមហេតុផល​ណាមួយ​ដើម្បី​ជួយ​យើង​ការពារ​វា។

ការដោះស្រាយវិវាទ

វិវាទណាមួយប្រឆាំងនឹង ឬពាក់ព័ន្ធនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ នឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយការទាមទារផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ហើយវានឹងមិនត្រូវបានដាក់បន្តទៅឱ្យការចែកចាយ ការកំណត់ ដែនកំណត់ណាមួយឡើយ។

លើកលែងតែវិវាទការទាមទារតិចតួចដែលអ្នក ឬ TRIPMAP.VN ស្វែងរកដើម្បីនាំយកសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងតុលាការក្នុងតំបន់ដែលអាសយដ្ឋានវិក្កយបត្ររបស់អ្នកត្រូវបានដោះស្រាយ ឬជម្លោះដែលអ្នក ឬ TRIPMAP.VN ស្វែងរកជំនួយដោយបង្ខំ ឬការប្រើប្រាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយសមធម៌ អ្នក និង TRIPMAP.VN លះបង់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការកាត់ក្តី ហើយវិវាទណាមួយដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងតុលាការ។ ជំនួសមកវិញ សម្រាប់វិវាទ ឬការទាមទារណាមួយដែលអ្នកអាចមានទាក់ទងនឹង TRIPMAP.VN ឬទាក់ទងនឹងសេវាកម្មណាមួយ អ្នកយល់ព្រមទាក់ទង TRIPMAP.VN ជាមុន ហើយព្យាយាមដោះស្រាយវាដោយមិនផ្លូវការដោយផ្ញើការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការទាមទាររបស់អ្នក (" សេចក្តីជូនដំណឹង”) ទៅកាន់ TRIPMAP.VN តាមរយៈ info@TRIPMAP.VN ឬតាមរយៈសំបុត្របញ្ជាក់ទៅកាន់ TRIPMAP.VN Legal ។ ការជូនដំណឹងត្រូវតែ (a) រួមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នក អាសយដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទ។ (ខ) ការពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈ និងមូលដ្ឋាននៃសំណើ។ និង (គ) ស្នើវិធានការដោះស្រាយជាក់លាក់។ ការជូនដំណឹងរបស់យើងចំពោះអ្នកនឹងមានទម្រង់ដូចគ្នាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

អាជ្ញាកណ្តាល TRIPMAP.VN ហើយអ្នកនឹងរក្សាការសម្ងាត់នៃដំណើរការ ការវិនិច្ឆ័យ និងរង្វាន់ រួមទាំងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានប្រមូល រៀបចំ និងបង្ហាញសម្រាប់គោលបំណងនីតិវិធី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះនៅក្នុងនោះដោយគ្មានដែនកំណត់។ អាជ្ញាកណ្តាលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការផ្តល់រង្វាន់សមស្របដើម្បីការពារការសម្ងាត់ លើកលែងតែមានចែងដោយច្បាប់។ កាតព្វកិច្ចនៃការរក្សាការសម្ងាត់មិនអនុវត្តចំពោះវិសាលភាពដែលការលាតត្រដាងគឺចាំបាច់ដើម្បីរៀបចំ ឬដំណើរការសវនាការតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើការចោទប្រកាន់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំសវនាការបឋម ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការជំទាស់របស់តុលាការទាក់ទងនឹងមជ្ឈត្តកម្ម។ ការផ្តល់រង្វាន់ ឬការអនុវត្ត ឬក្នុងកម្រិតដែលការលាតត្រដាងត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់ ឬដីការបស់តុលាការ។

ការទាមទារណាមួយដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវតែដាក់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការទាមទារបែបនេះកើតឡើង។ បើមិនដូច្នេះទេ សំណើនេះត្រូវបានហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលមានន័យថាអ្នក និង TRIPMAP.VN នឹងមិនមានសិទ្ធិបញ្ជាក់ការទាមទារនោះទេ។ អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធអាជ្ញាកណ្តាលដែលចងក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់នេះដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ info@TRIPMAP.VN ។ ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ការជូនដំណឹងអំពីការបដិសេធត្រូវតែបញ្ចូលឈ្មោះពេញ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក ហើយបង្ហាញពីចេតនារបស់អ្នកក្នុងការមិនចូលរួមក្នុងជម្លោះដែលមានកាតព្វកិច្ច។ តាមរយៈការដកខ្លួនចេញពីមជ្ឈត្តកម្មចង អ្នកយល់ព្រមដោះស្រាយវិវាទដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។

ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃបទប្បញ្ញត្តិនេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនអាចអនុវត្តបាន ឬខុសច្បាប់ដោយសារហេតុផលណាមួយ (ក) ការផ្តល់ដែលមិនអាចអនុវត្តបាន ឬខុសច្បាប់នឹងត្រូវកាត់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ; (ខ) បទប្បញ្ញត្តិដែលខុសច្បាប់ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន នឹងមិនមានឥទ្ធិពលលើផ្នែកដែលនៅសល់នៃបទប្បញ្ញត្តិនេះ ឬសមត្ថភាពរបស់ភាគីក្នុងការបង្ខំមជ្ឈត្តកម្មនៃការទាមទារណាមួយដែលនៅសេសសល់ដោយផ្អែកលើបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនេះទេ។ និង (គ) ក្នុងវិសាលភាពដែលការទាមទារណាមួយត្រូវតែធ្វើឡើងជាក្រុម សមូហភាព បង្រួបបង្រួម ឬតំណាង ការទាមទារបែបនេះត្រូវតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងតុលាការរដ្ឋប្បវេណីនៃយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ច និងមិនស្ថិតក្នុងមជ្ឈត្តកម្ម ហើយភាគីយល់ព្រមថាវិវាទនឹងពន្យារពេលលទ្ធផល។ នៃការទាមទារបុគ្គលណាមួយនៅក្នុងមជ្ឈត្តកម្ម។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃបទប្បញ្ញត្តិនេះត្រូវបានរកឃើញថាហាមឃាត់ការស្នើសុំបុគ្គលដើម្បីស្វែងរកជំនួយពីសហគមន៍ ការផ្តល់នោះនឹងត្រូវទុកជាមោឃៈក្នុងកម្រិតដែលជំនួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្វែងរក។ កម្លាំងនិងឥទ្ធិពល។

ចប់

យើងរក្សាសិទ្ធិ ក្នុងការរឹតបន្តឹង ផ្អាក ឬបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងការចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់ផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារនៅពេលណាមួយ និងសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ។ សកម្មភាពបំពាន ឬរំលោភបំពាន ឬធ្វើសកម្មភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយលិខិត ឬស្មារតីនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ) ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ឬការទទួលខុសត្រូវ រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធរាល់ការបញ្ជាទិញដែលអ្នកដាក់ដើម្បីទិញផលិតផល។ ការលុបចោល និងការបំផ្លាញព័ត៌មានទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងគណនីរបស់អ្នក។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ផ្អាក ឬបញ្ឈប់ផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្ម ឬខ្លឹមសារនៅពេលណាមួយដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន ឬការទទួលខុសត្រូវ។ រាល់បទប្បញ្ញត្តិនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ដែលតាមធម្មជាតិរបស់វាឈប់មាន ឈប់មាន រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ អាជ្ញាប័ណ្ណខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ការធានាការមិនទទួលខុសត្រូវ សំណង ការកំណត់ការទទួលខុសត្រូវ ការបដិសេធ និងអាជ្ញាកណ្តាល។

ផ្សេងទៀត

លើកលែងតែមានការយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយយើងនិងអ្នក លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងយើងនិងអ្នកនៅទីនេះ និងជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងពីមុន ឬសហសម័យទាំងអស់ ទោះជាសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬផ្ទាល់មាត់ រវាងយើងនិងអ្នកទាក់ទងនឹងប្រធានបទ។ ក្បាលត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះ ហើយនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងភាពស្របច្បាប់នោះទេ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះគឺមិនអាចផ្ទេរបាន ឬអាចផ្ទេរបាន។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្នងតំណែង អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងអាជ្ញាបណ្ណរងរបស់យើង។ គ្មានទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារ ភាពជាដៃគូ ការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា ឬការងារត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ហើយភាគីទាំងពីរមិនមានសិទ្ធិចងភាគីផ្សេងទៀតនៅក្រោមទិដ្ឋភាពណាមួយឡើយ។ លើកលែងតែមានការផ្ដល់ឱ្យក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ការជូនដំណឹងទាំងអស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងត្រូវសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ហើយត្រូវចាត់ទុកថាមានសុពលភាពនៅពេលទទួល ប្រសិនបើបានផ្ញើដោយផ្ទាល់ ឬផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ដែលមានការបញ្ជាក់។ ទទួល ឬជាវ ស្នើសុំផ្ញើឡើងវិញ; នៅពេលបានទទួលការបញ្ជាក់អេឡិចត្រូនិក ប្រសិនបើផ្ញើតាមទូរសារ ឬអ៊ីមែល។ ឬថ្ងៃបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានផ្ញើ ប្រសិនបើផ្ញើសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់ដោយប្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពេញមួយយប់ដែលត្រូវបានអនុម័ត។ ការជូនដំណឹងអេឡិចត្រូនិកត្រូវតែផ្ញើទៅកាន់ Contact@Tripmap.vn ។

មតិប្រតិកម្មនិងព័ត៌មាន

រាល់មតិកែលម្អដែលអ្នកផ្តល់នៅលើគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមែនជាការសម្ងាត់។ យើងនឹងមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងនោះដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលមិនមានការរឹតបន្តឹង

ព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺអាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

ក្រុមហ៊ុន Adver Media គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការិយាល័យនៅ៖ 17 Tran Quoc Nghien, Hong Gai, Ha Long, Quang Ninh.. អ្នកអាច ទំនាក់ទំនង ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋានការិយាល័យរបស់យើង ឬតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលខាងក្រោម៖ Contact@Tripmap.vn ឬ hotline: 0967.5678.34។