មគ្គុទ្ទេសក៍រៀបចំផែនការធ្វើដំណើរខេត្ត Ninh Binh ប្រទេសវៀតណាម